Zorg

Bij tijdelijke of langdurige ziekte, handicap, jeugdzorg, psychiatrischezorg of wanneer u een dagje ouder wordt.

Dagbesteding

Mensen de gelegenheid geven om zinvol bezig te zijn en onderling contact te maken.

Jeugd

Wij werken samen met kind, gezin en omgeving aan het oplossen of het hanteerbaar maken van de problemen.

Thuiszorg

U wilt thuis blijven wonen en komt tot de conclusie dat u daarbij ondersteuning nodig heeft. Bij ziekte, handicap, jeugdzorg, psychiatrischezorg of wanneer u een dagje ouder wordt. In dat geval is het goed om contact op te nemen met ons, zodat we u kunnen ondersteunen en hoe we dat gaan organiseren.

De zorg die Curia u biedt is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden en thuissituatie. We overleggen met u welke zorg dat is. Wat haalbaar is, wat noodzakelijk is, wat wenselijk is en wat voor u de beste tijden zijn om verzorgd of verpleegd te worden. We houden regelmatig contact en bespreken met u of alles naar wens verloopt. Ook bij een acuut probleem is Curia altijd bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wilt u meer weten, over wat Curia voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

 
© Copyright 2018 - Curia Thuiszorg - Realisatie: Faktor 22
Curia Thuiszorg