Jeugdzorg

Curia ondersteunt en biedt hulp aan allochtone en autochtone kinderen, jongeren, hun gezinnen en netwerk met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Wij werken samen met kind, gezin en omgeving aan het oplossen of het hanteerbaar maken van de problemen. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden van kind en gezin en werken aan optimale ontwikkeling van en deelname aan de samenleving door het kind.

Zorgfuncties:

  • Diagnostiek en psycho-educatie
  • Therapietrouw met medicatie en psycho-educatie
  • Stimulering van gestructureerde dagelijkse activiteiten
  • Gespreksbegeleiding
  • Rehabilitatie
  • Ambulante begeleiding
  • Outreach en bemoeizorg technieken
  • Uitgebreide intake
© Copyright 2018 - Curia Thuiszorg - Realisatie: Faktor 22
Curia Thuiszorg