Wij werken samen met:

Verzorging

Het kan voorkomen, dat u verzorgd moet worden door een ziekte, beperking, door een operatie, of doordat u ouderdomsklachten heeft. Dan kunnen algemene dagelijkse verzorgingstaken soms heel zwaar zijn. Hierbij kunt u door onze verzorgende medewerkers worden geholpen. Persoonlijke verzorging bestaat uit het bieden van persoonsgerichte verzorging in uw eigen woning. Bijvoorbeeld helpen met douchen, aankleden, scheren, hulp bij toiletgang, hulp bij eten en drinken, toedienen van medicijnen.

Verpleging

Als u ziek of gehandicapt bent, kunt u thuis verpleging krijgen. Ook tijdelijke verpleging na een ziekenhuisopname is mogelijk. De functie is gericht op het uitvoeren van verpleegkundige handelingen die zijn gericht op herstel, voorkomen van verergering, verlichting van ongemak en observeren van gezondheidsproblemen. Daarnaast krijgt u voorlichting en advies. Bijvoorbeeld over het gebruik van medicijnen of voeding. Of over aanpassing van uw woning en het gebruik van verpleeg- en hulpmiddelen.

Huishoudelijke verzorging

Worden sommige huishoudelijke taken u te zwaar door leeftijd, na ziekte of ongeval, dan is het fijn als er vertrouwde mensen bij u in huis komen die het huishouden voor u kunnen doen. Wat u zelf nog kunt en graag doet, blijft u ook lekker zelf doen. Andere dingen nemen we van u over, of we helpen en begeleiden u bij het zoveel mogelijk zelf organiseren ervan. Ook tijdelijke oorzaken zoals een revalidatieperiode of kortstondige ziekte kunnen een reden zijn om hulp te vragen. Uw vragen en uw zelfstandigheid staan altijd centraal.

© Copyright 2018 - Curia Thuiszorg - Realisatie: Faktor 22
Curia Thuiszorg